Sitedeki nezih ortama nas?l katk?da bulunabilirim?

Son güncelleme: 1 Yıl Önce
Bu cevap işinize yaradı mı?

Buras? bir arkada?l?k sitesi. Yeni insanlarla tan??man i?in kuruldu.

Sana en iyi hizmeti vermekle y?k?ml?y?z. Bu sorumlulu?u ta??yoruz.

?nternetteki en y?ksek teknolojiyi sunuyoruz. Kullan?c? dostu bir site olmas? i?in yaz?l?m?m?z? s?rekli geli?tiriyoruz. En ?nemlisi de, arka planda ?al??an g?venlik uygulamalar? ile sitemizdeki nezih ortam? daimi k?lmaya ?al???yoruz.

Ancak ?yelerimizin de bize yard?mc? olmas? gerekiyor. Korumaya ?al??t???m?z nezih ortama katk?da bulunmak i?in l?tfen bunlar? yapmaya gayret edin.

Her zaman centilmen olun
Kimsenin kimseyi rahats?z etmeye hakk? yok. Kibar olun. Di?er tarafta kan?yla, can?yla, duygular? ile bir ?NSANIN oturdu?unu asla akl?n?zdan ??karmay?n.

G?nl?k hayattaki gibi d???n?n
G?nderdi?in mesajlarda g?nl?k hayattan farkl? bir mant?kla d???nmeyin. Bir kafede, kar?? masada oturan birinin y?z?ne s?yleyemeyece?in bir ?eyi sitede g?nderdi?in mesajda da s?ylemeyin. Normalde olmas? gerekti?i gibi mesajlar?nda da kibar ve uygar olun.


?zel hayata sayg? g?sterin
Ba?kalar?n?n ?zel hayat?na, ki?isel haklar?na sayg? g?sterin. Israr etmeyin. Kimseden ?zel bilgilerini vermesini istemeyin. ?steyen zaten bunlar? sizinle payla?acakt?r.

 

Bunlar da ilginizi çekebilir

 

Mesajlarıma nasıl daha fazla cevap alabilirim?