Gold Üyelik İptali ve Ücret İadesi Koşulları

Son güncelleme: 1 Yıl Önce
Bu cevap işinize yaradı mı?

Alıcı, Hizmet'in kendisine veya belirlediği bir başka üyeye sunulmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, mesajlaşma servisi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Hizmet kapsamındaki herhangi bir servisten yararlanmaya başladığı takdirde, hizmetin elektronik ortamda anında ifası gerçekleşmiş olacağından, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca, cayma hakkını kullanamaz.

Alıcı'nın cayma hakkını kullanmaya yönelik bildiriminden sonra, bedel iadesi Alıcı'nın ödemeyi yapmış olduğu ödeme şeklinde 10 (on) gün içinde yapılacaktır. Kredi kartı ile ödemelerde, bankanın kredi kartı iadelerini aynı ekstre döneminde Alıcı hesabına yansıtmaması durumunda, Alıcı'nın bankanın kredi kartı servisini araması gerekmektedir. Taksitli satışlarda yapılan iadeler Alıcı'nın Bankası tarafından her ay kullanıcının kredi kartının bakiyesine yansıtılmaktadır.

Cayma hakkını kullanan Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile ödeme dışında bir ödeme yöntemiyle gerçekleştirdiyse, bedel iadesinde ödeme yöntemini sağlayan aracı firmadan kaynaklanan nedenlerle gecikme olması halinde, bu gecikmeden Satıcı sorumlu tutulmaz. Alıcı'nın Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi nedeniyle Satıcı tarafından Hizmet'e erişiminin tamamen ya da kısmen engellenmesi halinde, Alıcı kötü niyetli olarak cayma hakkını kullanamaz.

Satıcı, Sözleşme'de belirtilen ayrık hükümler saklı kalmak üzere Alıcı'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Hizmet alımını takip eden on dört (14) gün içinde cayma hakkının var olduğunu kabul eder.